Trekharmonicadag 16 maart 2019 in Aldeboarn.

Het was Ardy Proot die uiteraard in overleg met mij voorstelde om op de plek waar zij haar tweede huis heeft in Aldeboarn een trekharmonicadag dag te organiseren. Nadat gebleken was dat onze samenwerking soepel verliep in Oss.

Ardy heeft in Aldeboarn overigens wel meer muzikale activiteiten ontplooid de afgelopen jaren, waar menige aanwezige me aan herinnerde deze dag.

Eigenlijk kan ik kort zijn over deze zaterdag in maart, het was een groot succes!

Het was behoorlijk vol, bijna 30 spelers hadden zich binnen twee dagen opgegeven. Zij ontvingen een maand van te voren een uitgebreid repertoire aan bladmuziek wat ze konden oefenen.

In het ochtendprogramma werd er tweestemmig gespeeld en in de middag, na een goed verzorgde lunch door Ardy, zie de header, werd er tweestemmig gespeeld en gezongen.

Hoe dat er uit kan zien kan je op het filmpje wat grotendeels door Ardy gemaakt is hieronder zien:

 

De meeste spelers verlieten die dag Aldeboarn, nog heerlijk nagenietend van alle indrukken.

Webpagina's die aansluiten bij dit onderwerp: